من حسین مظفری هستم مدیر وبلاگ آی بالتازار 

از ورود شما ممنونم !!!

چرا اسم این وبلاگ آی بالتازاره : می خواستم بزارم بالتازار همه روگرفته بودن
  بچگی دلم می خواست مخترع بشم  شاید به خاطر همین کارتون بالتازار بود ولی از طرف دیگه همه کارهای من بالتازاریه ایراد داره ! ببخشید
پس معنی آی بالتازار زیاد هم بی معنی نیست


ایمیل : ibaltazar.blog@gmail.com

شماره حساب :6037991895222374

عابر بانک ملی بنام حسین مظفری