و در آینده مصاحبه احتمالاً با سه برابر ظرفیت نفری 140000 تومن هزینه ناقابل ، بیچاره کسی که باید پول بده ولی خودشم می دونه قبول نمی شه ؟ ولی 140 تومن که پولی نیست کار فت و فراوون اونقدری که به جای روزی 10 یا 15 تومن 60 تومن می دن که فقط می شه 3 روز کار ! 

سایزش مناسبه واسه چاپ بزنین در و دیوار تا همیشه یادمون باشه