امشب اخبار در مورد تعرض جنسی گفت اینجا کلیک کن

ایران هم از این قبیل کار ها زیاده .... اما مخفی کاری می کنن تا فرهنگ بدشون رو نشون کسی ندن این جوری فکر می کنن بهتره 

جوری که بگن ما چون شیعه ایم و البته انسان هم تشریف داریم از این چیزا ندارم 

لواط تو جامعه ایران زیاده اما صداشو در نمی یارن

فساد و کلاه برداری و کلک و اینجا هم خیلیه اما جوری بخورد می کنن با کسی که بخواد افشاش کنه که هر کسی نمی تونه  نشونه مردم بده

اینجا همه می خوان جاده بکشن تا کنارش زمین بخرن

اینجا هم همه دنبال پول اند و قیمت ها رو خودشون زیاد می کنن 

ماست چرا گرون شد شیر چه ربطی به تحریم داشت پیچ دستگاه های برقی دیگه هم از خارج بود؟

اینجا هم کشور هرته

هر چیزی هم که اینجا فایده برای دولت داشته باشه مجازه : مثل سربازی رضاخان که الان دیگه مقدس شده

اینجا هم هر چاپلوسا و دغل باز ها ... و دهن دارها قدرت مند و ثروتمندند همچنین پسر پسر پولدار ها و کله گنده ها نمونه اش اعضای دولت رو ببینید که کی پسر کیه

شعار اینا اینه همه چیزو نشون نده نگو :::::: چرا نداره

بعضی چیزها انجا هست که میگی قربون آمریکا ؟ اونجا جهنمه درست ولی اینجا جهنم مخفیه