من می دونم چرا جرات دارین تو 20 و 30 بگین !

به خاطر ترس و پاچه خواری و عقل کم 

هیچ کس نمی خواست نونش قطع بشه

همین

متاسفانه یه سری پاچه خوار تمام دولت روگرفتن ! 

همه به فکر جیب و موقعیت خودشونن ! تمام کسانی که یه پست و مقامی دارن از اون سری تیپ های فیلم اخراجی ها هستن و بدتر اش هم.... کاش همون بود معرفت داشت و انسان بود ! 

ولی راستش من به یه نتیجه های دیگه ای هم تو اجتماع با اون ها رسیدم و اونم اینه که 

خرند ! واقعاً اصلاً مخ ندارن ! فقط کافیه که یه جا اسم از آمریکا و اسلام باشه !

توقع دارین غیر از این هم چی باشه ! اون سیستم آموزش قدیم و این جنگ و انقلاب و این همه دغل باز

با این حساب فکر می کنین چی عاقبت این ایران 1404 باشه !