از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.

ممنون از نظر شما هستم من چون موبایل 1100 دارم و افتخار هم می کنم به داشتنش تلگرام ندارم ولی این تلگرامم فعلاً چیز بی خودیه ! نمی دونم این مردم می بی جنبه اند یا بعضی ها می خوان بی جنبه نشونشون بدن تا ......

الان بیان از همه بهتره می تونم تلگرام روی کامپیوتر نصب کنم ولی از بیان بهتر چی منکه نمی خوام چرت و پرت بزارم

نظر خصوصی هم دکمه پاسخ نداره مگه ایمیلی یا چیزی توش باشه ..........