از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.

ممنون از نظر شما هستم 

وقتی تلگرام دار شدم تلگرامم فیلتر شد ؟ نظر فقط داخل این سایت می شه گذاشت