یه سری فیلم با حجم کم می خام بزارم در حد کلوچه .برای اولین فیلم 2 ساعت وقت گذاشتم اما خود ساختنش 1 دقیقه است و رندرش 10 دقیقه طول کشید!!!!!!

اما مطمئن باشید دفعه بعد سریع تر کار میکنم به جان خودم

نظر هم بدید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دریافت عنوان: کلوچه شماره 1 کادر مجله حجم: 6.69 مگابایت

دریافتعنوان: روبان حجم: 7.09 مگابایت

دریافتعنوان: روبان 2 حجم: 9.16 مگابایت

کبریت توکلی

دریافت عنوان: آموزش ساخت کبریت 1حجم: 7.84 مگابایت

دریافتعنوان: کبریت 2 حجم: 7.32 مگابایت

فاکتور

دریافت عنوان: آموزش ساخت فاکتور حجم: 12.2 مگابایتخروس
دریافت  مگابایت آموزش ساخت خروس ماهی با فتوشاپ و ایلاستریتور حجم 14 مگ