تولد بروس لی در 20 جولای 

به یادت هستیم بروس

امروز سالگرد تولد اژدها بود مردی که از اون انسان هایی بود که هر صد سال فقط یکی ازشون میاد

بروس لی نه مسلمان بود نه مسیحی نه بودایی و نه هر برچسب دیگری داشت ولی احتیاجی هم بهشون نداشت

خدا هم اینو می دونست واسه همین این اژدها رو برای مردم چین فرستاد

بروس لی پدر مردم چین بود اگه اون نبود به چینی ها مثل افغانی های این قرن نگاه می کردند اون بودکه یه تنه در مقابل همه شون ایستاد این مرد همون جور زندگی کرد که خواست و درست هم زندگی کرد 

شاید هزار سال دیگه هم کسی مثل بروس نیاد .

به امید روزی که اژدهایی دیگر با نفسش تمام شیاطین و انسان نماها را نابود کند