از فیلمهای کوتاه می زارم نگاه کنین خودتون می فهمید


دریافت عنوان: curve select point حجم: 7.53 مگابایت توضیحات: های لایت ها و ... را انتخاب کنیم

دریافت عنوان: Bevel and Emboss حجم: 6.34 مگابایت مفهوم درست ساختن برجستگی را در ایندیزاین فهمیدم

دریافت عنوان: knouchup group حجم: 12.9 مگابایت مفهوم گزینه های موجود در پنل ترانسپرنسی ایلاستریتور